• Lorem ipsum

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Fleurtje BelleFleur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
 2. Klant: de wederpartij die via de Website een bestelling plaatst bij Fleurtje BelleFleur
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Fleurtje BelleFleur en de Klant
 4. Website: de Website www.fleurtjebellefleur.nl

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst die via de Website tussen Fleurtje BelleFleur en de Klant tot stand komt.

Artikel 3. Aanbieding

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

3.2. De op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door Fleurtje BelleFleur verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Fleurtje BelleFleur niet.

3.5. Fleurtje BelleFleur is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailingen of op de Website.

3.6. Het assortiment dat op de Website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen en gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de Website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant het gehele bestelproces via de Website heeft doorlopen.

5.2. Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, stuurt Fleurtje BelleFleur de Klant via de e-mail een bevestiging dat Fleurtje BelleFleur de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 6. Account

6.1. De Klant kan op de Website een account aanmaken middels het invullen van het online registratieformulier.

6.2. Het wachtwoord en de gebruikersnaam die de Klant gebruikt om in te loggen op de Website dient de Klant geheim te houden.

Artikel 7. Betaling

7.1. De Klant kan de via de Website bestelde producten betalen middels:

 1. iDEAL;
 2. Creditcard;
 3. Bancontact;
 4. Paypal.

7.2. Na ontvangst van de betaling, gaat Fleurtje BelleFleur over tot het uitvoeren van de bestelling.

Artikel 8. Levering

8.1. De door Fleurtje BelleFleur opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

8.2. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, via de Website aan de Klant kenbaar gemaakt.

8.3. Het is mogelijk de bestelling bij Fleurtje BelleFleur op te halen. Tijdens het bestellen van de producten kan de Klant voor deze optie kiezen. Wenst de Klant de bestelling op te halen, dan stuurt Fleurtje BelleFleur de Klant een e-mail wanneer de bestelling gereed is en kan de bestelling tijdens openingstijden worden opgehaald of een afspraak worden gemaakt.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1. De Klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd, ongewassen en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Dit geldt niet voor producten met een kortingspercentage van 50% of hoger.

9.2. De Klant dient binnen 10 dagen na de levering van de bestelling kenbaar te maken de gehele of een gedeelte van de bestelling te wensen te retourneren. Dit kan middels post of e-mail en de Klant dient de volgende gegevens te vermelden:

 1. zijn/haar contactgegevens;
 2. het bestelnummer;
 3. de producten die de Klant wenst te retourneren.

9.3 Het pakket met de producten die de Klant wenst te retourneren dient binnen 14 dagen na ontbinding zoals bedoelt in 9.1 bij Fleurtje BelleFleur te worden aangeboden door de postbezorger. Het is ook mogelijk om het pakket met de producten door de klant zelf te overhandigen aan Fleurtje BelleFleur nadat hier via de e-mail een afspraak voor is gemaakt. Producten die niet binnen deze termijn worden aangeboden worden door Fleurtje BelleFleur niet geaccepteerd. Gedragen, bevuilde, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.

9.4. Indien de Klant de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de koper.

9.5. Fleurtje BelleFleur zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten reeds betaalde gelden restitueren.

Artikel 10. Klachten en vragen over de bestelling

10.1. Mocht er sprake zijn van zichtbare gebreken aan de geleverde producten, dan wordt de Klant verzocht om binnen 14 dagen contact met Fleurtje BelleFleur op te nemen, alvorens het artikel retour te sturen. Fleurtje BelleFleur zal contact opnemen met de Klant om tot een passende oplossing te komen.

10.2. Vragen over de bestelling of klachten kan de Klant melden door een email te sturen aan: [email protected].

10.3. Klachten worden door Fleurtje BelleFleur binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de Klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Fleurtje BelleFleur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant lijdt doordat ongeautoriseerde derden gebruik hebben gemaakt van de inlogcodes van de Klant.

11.2. Indien Fleurtje BelleFleur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fleurtje BelleFleur beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12. De gegevens van Klanten

12.1. Deze worden niet aan derden doorgegeven. Fleurtje BelleFleur mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De Klant heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan [email protected]. Zie voor meer informatie ook de Privacyverklaring van Fleurtje BelleFleur.

Artikel 13. Bedrijfsgegevens

Fleurtje BelleFleur
Herenstraat 23
3512 KB Utrecht
e-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 84149302
Btw-identificatienummer: NL003920496B38
Bankrekening: NL16 KNAB 0411 7024 40